Skip to main content
 • Consorci de Serveis Socials de Barcelona Consorci de Serveis Socials de Barcelona

  Consorci de Serveis Socials de Barcelona

  Foto: gobernobert.cat
  Un dels principis inspiradors del CSSBcn és la proximitat en la prestació dels serveis socials.
 • Serveis d’acolliment per a supervivents de la violència masclista Serveis d’acolliment per a supervivents de la violència masclista

  Serveis d’acolliment per a supervivents de la violència masclista

  Foto de Samantha Gades
  Els serveis del CSSBcn proporcionen atenció les 24 hores els 365 dies de l’any a través d’equips multidisciplinaris.
 • Servei d'atenció a la infància i l'adolescència Servei d'atenció a la infància i l'adolescència

  Servei d'atenció a la infància i l'adolescència

  Foto: Laura Guerrero
  El Consorci gestiona i supervisa els recursos residencials destinats a infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) a la ciutat de Barcelona.
 • Atenció a les persones amb discapacitat Atenció a les persones amb discapacitat

  Atenció a les persones amb discapacitat

  El CSSBcn és responsable del seguiment tècnic i control de gestió dels centres residencials i de dia per persones amb discapacitat física o intel·lectual.

Inici

Registre d'Activitats de Tractament

Registre d'Activitats de Tractament
Responsable del TractamentActivitatDelegat de Protecció de DadesÒrgan administratiu responsableCategories de Dades TractadesFinalitat de l'activitat de tractamentCategories d'interessatsCol·lectius vulnerablesPeríode de conservacióCategories cessionarisCategories encarregats de tractamentLlistats països transferències fora d’EEEMesures de Seguretat aplicablesBase legal
Consorci de Serveis Socials de BarcelonaGestió del Gabinet de gerènciaAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.GerènciaDades de caràcter identificatiu, Característiques personals.Control i gestió ordinària del Gabinet de gerència, coordinació de les reunions, redacció d'actes, gestió de processos.Empleats, Càrrecs públics, Representants Legals, Proveïdors, Persones de contacte.De 5 a 10 anys.Jutjats i tribunals, Altres òrgans de l'Administració pública.S'apliquen les mesures determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).Decret 113/2006, de 25 d’abril, de constitució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
Resolució TSF/396/2021, de 16 de febrer, de delegació de competències de la Presidència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona en la Gerència del mateix Consorci, en matèria de contractació i de concert social i gestió delegada.
Consorci de Serveis Socials de BarcelonaGestió de recursos humansAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Administració general, recursos humans i gestió econòmicaDades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades o dades sensibles, Característiques personals, Circumstàncies socials, Detalls d'ocupació professionals, Econòmics, financers i d'assegurances.Disposar de les dades que permetin donar compliment a la gestió laboral dels treballadors i treballadores d'acord amb la normativa laboral vigent i el conveni laboral.Empleats, Demandants d'ocupació.10 o més anys.Administració tributària, Entitats asseguradores, Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, Organismes de la Seguretat Social, Jutjats i tribunals, Altres òrgans de l'Administració pública.S'apliquen les mesures determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).Contracte o mesures precontractuals. Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya. Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l' Estatut de l'empleat públic.
Consorci de Serveis Socials de BarcelonaAdministració general i gestió econòmicaAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Administració general, recursos humans i gestió econòmicaDades de caràcter identificatiu, Característiques personals, Econòmics, financers i d'assegurances, Transaccions de béns i serveis.Gestió de facturació i econòmica de l'activitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, tramitar els contractes fins al seu total compliment i seguiment pressupostari.Empleats, Proveïdors, Sol·licitants, Beneficiaris, Contribuents i subjectes obligats.10 o més anys.Administració tributària, Entitats asseguradores, Bancs, caixes d'estalvi i caixes rurals, Organismes de la Seguretat Social, Jutjats i tribunals, Altres òrgans de l'Administració pública.S'apliquen les mesures determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per el que s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI. Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Consorci de Serveis Socials de BarcelonaAssessoria Jurídica i documentacióAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Assessoria Jurídica i documentacióDades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades o dades sensibles, Característiques personals.Tramitació d’expedients de provisió de places en règim de concert social i gestió delegada. Tramitació d’expedients de patrimoni. Tramitació d'expedients d'estrangeria relatius a infants i adolescents estrangers tutelats per la DGAIA.Representants Legals, Sol·licitants, Beneficiaris, Propietaris o Arrendataris.Menors (<14).10 o més anys.Jutjats i tribunals, Altres òrgans de l'Administració pública.S'apliquen les mesures determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI. Decret 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. Decret legislatiu 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.
Consorci de Serveis Socials de BarcelonaGestió de l'atenció a la infància, adolescència, joves i dones que han patit violències masclistesAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Servei d'atenció a la infància, adolescència, joves i dones que han patit violències masclistesDades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades o dades sensibles, Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmics, financers i d'assegurances.Gestió de l'atenció a la infància, adolescència, joves i dones que han patit violències masclistesSol·licitants, Beneficiaris.Menors (<14), Víctimes de violència de gènere, descendents o persones a càrrec seu, Persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals, Persones que accedeixen a serveis socials, Joves extutelats.10 o més anys.Jutjats i tribunals, Administracions públiques amb competència en la matèria, Altres òrgans de l'Administració pública.S'apliquen les mesures determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI. Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
Consorci de Serveis Socials de BarcelonaGestió de l'atenció a les persones en situació de dependènciaAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Servei d'atenció a les persones en situació de dependènciaDades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades o dades sensibles, Característiques personals, Econòmics, financers i d'assegurances.Gestió de l'atenció a les persones en situació de dependènciaSol·licitants, Beneficiaris.Gent gran amb discapacitats, Persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals, Persones que accedeixen a serveis socials.10 o més anys.Jutjats i tribunals, Administracions públiques amb competència en la matèria, Altres òrgans de l'Administració pública.S'apliquen les mesures determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI. Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.
Consorci de Serveis Socials de BarcelonaGestió de l'atenció a les persones amb discapacitat i drogodependènciaAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Servei d'atenció a les persones amb discapacitat i drogodependènciaDades de caràcter identificatiu, Categories especials de dades o dades sensibles, Característiques personals, Circumstàncies socials, Econòmics, financers i d'assegurances.Gestió de l'atenció a les persones amb discapacitat i drogodependènciaSol·licitants, Beneficiaris.Persones amb discapacitats físiques o intel·lectuals, Persones que accedeixen a serveis socials.10 o més anys.Jutjats i tribunals, Administracions públiques amb competència en la matèria, Altres òrgans de l'Administració pública.S'apliquen les mesures determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).Compliment d'obligacions legals. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI. Convenció internacional sobre els drets de les persones amb discapacitat.
Consorci de Serveis Socials de BarcelonaVideovigilància centresAquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.Administració general, recursos humans i gestió econòmicaDades de caràcter identificatiu.Control d'accessos i videovigilància, inclosa la prevenció de robatoris i incidències.Persones que accedeixen a les instal·lacions.Menys d'un any.Jutjats i tribunals, Administracions públiques amb competència en la matèria, Altres òrgans de l'Administració pública.S'apliquen les mesures determinades pel Marc de ciberseguretat per a la protecció de dades (MCPD).Consentiment. Llei 5/2014, de 4 d'abril, de seguretat privada. Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta Municipal de Barcelona, article 61.7 i Capítol X del Títol VI.

Transparència

Convocatories personal fix

CONVOCATÒRIES PER A LA COBERTURA FIXA DE LLOC DE TREBALL

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 03_2024Aux.Admin 

ANUNCI sobre convocatòria de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades.  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9112 - 29.2.2024

ANUNCI e-Tauler 29.02.2024

RESOLUCIÓ del CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA de 21 de febrer de 2024 per la qual es publica la convocatòria de selecció per a la cobertura fixa de dos llocs de treball d’auxiliar administratiu/va (Grup D1) en el Servei d’atenció a persones en situació de dependència (CODI PROCÉS SELECTIU: 03_2024Aux.Admin)

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 04_2024Ed.Social

ANUNCI sobre convocatòria de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades.  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9112 - 29.2.2024

ANUNCI e-Tauler 29.02.2024

RESOLUCIÓ del CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA de 21 de febrer de 2024 per la qual es publica convocatòria de selecció per a la cobertura fixa d’un lloc de treball d’educador/a Social (Grup B1) en el CA Els Llimoners (CODI PROCÉS SELECTIU: 04_2024Ed.Social)

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 01_2024TEC_B1

ANUNCI relatiu a convocatòries de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9083 - 19.01.2024

ANUNCI relatiu a convocatòries de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades. E-tauler- 19.01.2024 

RESOLUCIÓ del CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA de 09 de gener de 2024 per la qual es publica la convocatòria de selecció per a la cobertura fixa del lloc de treball de Tècnic/a B1 en el Servei d'Administració general, recursos i gestió econòmica (CODI PROCÉS SELECTIU: 01_2024TEC_B1) (Publicació: 19.01.2024)

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA FIXA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A B1 EN EL SERVEI D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, RECURSOS HUMANS I GESTIÓ ECONÒMICA ( CODI PROCÉS SELECTIU: 01_2024TEC_B1). E-tauler-22.2.2024

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA FIXA D’UN LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A B1 EN EL SERVEI D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, RECURSOS HUMANS I GESTIÓ ECONÒMICA ( CODI PROCÉS SELECTIU: 01_2024TEC_B1) (Publicació: 22.02.2024)

Formulari

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 02_2024CAP_SERVEI_DISCAPACITAT

ANUNCI relatiu a convocatòries de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9083 - 19.01.2024

ANUNCI relatiu a convocatòries de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades. E-tauler- 19.01.2024 

RESOLUCIÓ del CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA de 09 de gener de 2024 per la qual es publica la convocatòria de selecció per a la cobertura fixa del lloc de treball de Cap del Servei d’atenció a persones amb discapacitat i drogodependència (CODI PROCÉS SELECTIU: 02_2024CAP_SERVEI_DISCAPACITAT) (Publicació: 19.01.2024)

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA FIXA D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT I DROGODEPENDÈNCIA ( CODI PROCÉS SELECTIU: 02_2024CAP_SERVEI_DISCAPACITAT). E-tauler-22.2.2024

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA FIXA D’UN LLOC DE TREBALL DE CAP DEL SERVEI D’ATENCIÓ A PERSONES AMB DISCAPACITAT I DROGODEPENDÈNCIA ( CODI PROCÉS SELECTIU: 02_2024CAP_SERVEI_DISCAPACITAT). (Publicació:22.02.2024)

Formulari

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 14_2023AUX_ADM

ANUNCI relatiu a convocatòries de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9041 - 15.11.2023

ANUNCI relatiu a convocatòries de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades. E-tauler- 15.11.2023

ANUNCI relatiu a convocatòries de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9018 - 11.10.2023

ANUNCI relatiu a convocatòries de procediment de selecció de cobertura fixa de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona, adreçada a personal amb caràcter fix de les administracions consorciades. E-tauler- 11.10.2023

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 12_2023CONDUCTOR_A

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 13_2023ED.SOCIAL

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 08_2023TEC_A1 ASS_JURÍDICA. SERVEI ASSESSORIA JURÍDICA I DOCUMENTACIÓ

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 09_2023TEC_A1 RRHH. SERVEI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, RECURSOS HUMANS I GESTIÓ ECONÒMICA

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 10_2023TEC_A1 ADMINISTRACIÓ GENERAL.  SERVEI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, RECURSOS HUMANS I GESTIÓ ECONÒMICA

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU: 11_2023TEC_B1 INFÀNCIA. SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, JOVES I DONES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

 
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 02_2023TEC_B1. SERVEI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, RECURSOS HUMANS I GESTIÓ ECONÒMICA
 CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 03_2023TEC_B1 RRHH. SERVEI D'ADMINISTRACIÓ GENERAL, RECURSOS HUMANS I GESTIÓ ECONÒMICA
CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 04_2023TEC_B1 DEPENDÈNCIA. SERVEI D'ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 05_2023ADM_C1

 

CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 06_2023TEC_A1 PLANIFICACIÓ

 CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 07_2023AUX_ADM
 CONVOCATÒRIA PROCÉS SELECTIU 01_2023ED.SOCIAL
 
Formulari
Formulari
 
 
 
 
Oferta pública d'estabilització

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta pública d'ocupació de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona corresponent a la taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8679 - 31.5.2022

GUIA GENERAL DE LES CONVOCATÒRIES DE L'OFERTA PÚBLICA D'ESTABILITZACIÓ 

MODEL de certificació de serveis prestats en altres administracions públiques

CONVOCATÒRIA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP E LABORAL (sistema selectiu de concurs de mèrits)

ANUNCI relatiu a la convocatòria parcial de l'oferta pública d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional grup E de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8807 - 5.12.2022 

RESOLUCIÓ de data 25 de novembre de 2022, de convocatòria parcial de l’oferta pública dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional Grup E de personal  laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Codi Procés Selectiu: EM01/2022) (publicació: 5.12.2022)

RESOLUCIÓ de 6 de juliol de 2023, per la qual es resol l’oferta pública de processos d’estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en relació amb la categoria professional grup E del personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (codi procés selectiu EM01/2022) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8968 - 28.7.2023 

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP E. NETEJADOR/A

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP E. SUBALTERN/A

CONVOCATÒRIA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP D LABORAL  (sistema selectiu de concurs de mèrits)

ANUNCI relatiu a les convocatòries parcials de l’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, i la convocatòria d’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8821A - 28.12.2022

RESOLUCIÓ 22 de desembre de 2022, de convocatòria parcial d'oferta pública dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional Grup D de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Codi Procés Selectiu: EM02/2022)

RESOLUCIÓ per la qual es resol l'oferta pública de processos d'estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en relació amb la categoria professional grup D del personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Codi procés selectiu: EM02/2022) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8979 - 14.8.2023

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP D1. AUXILIAR D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP D1. BUGADER/A

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP D1. TREBALLADOR/A FAMILIAR

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP D2. OFICIAL DE SEGONA DE MANTENIMENT

CONVOCATÒRIA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP C LABORAL  (sistema selectiu de concurs de mèrits)

ANUNCI relatiu a les convocatòries parcials de l’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, i la convocatòria d’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8821A - 28.12.2022

RESOLUCIÓ 20 de desembre de 2022, de convocatòria parcial de l’oferta pública processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional Grup C de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Codi Procés Selectiu: EM03/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2023, per la qual es resol l’oferta pública de processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional grup C del personal laboral (codi procés selectiu: EM03/2022). Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8949-03.07.2023

CATEGORIA LABORAL: GRUP C1. TÈCNIC/A ADMINISTRATIU/VA 

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP C1 GOVERNANT/A

CONVOCATÒRIA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP B LABORAL  (sistema selectiu de concurs de mèrits)

ANUNCI relatiu a les convocatòries parcials de l’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, i la convocatòria d’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8821A - 28.12.2022

RESOLUCIÓ 21 de desembre de 2022, de convocatòria parcial d’oferta pública d’estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional Grup B1 de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Codi Procés Selectiu: EM04/2022)

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2023, per la qual es resol l'oferta pública de processos d'estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en relació amb la categoria professional grup B del personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (codi procés selectiu EM04/2022) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9003 - 19.9.2023

RESOLUCIÓ de 26 de setembre de 2023, per la qual es modifica la Resolució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona de 13 de setembre 2023 que resol l'oferta pública de processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional grup B del personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (codi procés selectiu EM04/2022) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9019- 13.10.2023

RESOLUCIÓ de 27 d'octubre de 2023, per la qual es modifica la Resolució de 26 de setembre de 2023, de modificació de la resolució de l'oferta pública de processos d'estabilització mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits en relació amb la categoria professional grup B del personal laboral (codi del procés selectiu EM04/2022) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9037- 09.11.2023

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP B1. ADMINISTRADOR/A

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP B1. DIRECCIÓ CA-VM

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP B1. EDUCADOR/A SOCIAL. COORDINACIÓ

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP B1. EDUCADOR/A SOCIAL

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP B1. DIRECCIÓ LLAR RESIDÈNCIA

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP B1. TÈCNIC/A DE RECURSOS HUMANS

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP B1. TREBALLADOR/A SOCIAL

CONVOCATÒRIA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP A LABORAL  (sistema selectiu de concurs de mèrits)

ANUNCI relatiu a les convocatòries parcials de l’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, i la convocatòria d’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8821A - 28.12.2022

RESOLUCIÓ 20 de desembre de 2022, de convocatòria parcial de l’oferta pública del procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional Grup A1 de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (Codi Procés Selectiu: EM05/2022)

RESOLUCIÓ de 23 de novembre de 2023, per la qual es resol l'oferta pública de processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb la categoria professional grup A del personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (codi del procés selectiu EM05/2022) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9058 - 12.12.2023

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP A1. TÈCNIC/A SERVEI ATENCIÓ PERSONES AMB DISCAPACITAT I DROGODEPENDÈNCIES

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP A1. TÈCNIC/A ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA

CATEGORIA PROFESSIONAL: GRUP A1. CAP DE SERVEI D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA, ADOLESCÈNCIA, JOVES I DONES QUE HAN PATIT VIOLÈNCIES MASCLISTES.

CONVOCATÒRIA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP A, B, C i D LABORAL  (sistema selectiu de concurs d'oposició)

ANUNCI relatiu a les convocatòries parcials de l’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, i la convocatòria d’oferta pública d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 8821A - 28.12.2022

RESOLUCIÓ 21 de desembre de 2022, de convocatòria d’oferta pública d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CODI PROCÉS SELECTIU OPE 01/2022)

RESOLUCIÓ de 17 de novembre de 2023, per la qual es resol l’oferta pública de processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals de treballador/a social - coordinadora (grup B1) i responsable de comptabilitat (grup A1) del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (codi del procés selectiu OPE 01/2022)

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2024, per la qual es resol l'oferta pública d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, en relació amb les categories professionals d'auxiliar administratiu/iva (grup D1) , tècnic/a administratiu/iva (grup C1), tècnic/a B1 treball social (grup B1) i tècnic/a superior en dret (grup A1) del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (codi procés selectiu OPE 01/2022). Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9095 - 6.2.2024

CATEGORIA PROFESSIONAL: TÈCNIC/A A1. RESPONSABLE DE COMPTABILITAT

CATEGORIA PROFESSIONAL: TÈCNIC/A A1. TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET

CATEGORIA PROFESSIONAL: TÈCNIC/A B1. TREBALL SOCIAL. COORDINACIÓ

 

CATEGORIA PROFESSIONAL: TÈCNIC/A B1. TREBALL SOCIAL

CATEGORIA PROFESSIONAL: TÈCNIC/A C1. TÈCNIC/A ADMINISTRATIU

CATEGORIA PROFESSIONAL: TÈCNIC/A D1. AUXILIAR ADMINISTRATIU

Ofertes de feina
 

   CONVOCATÒRIES PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LLOCS DE TREBALL

Convocatòria 01_2024DiR_SA

ANUNCI sobre convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de treball de direcció del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Sant Andreu. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Núm. 9107-22.2.2024

ANUNCI sobre convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de treball de direcció del Centre Residencial d’Acció Educativa (CRAE) Sant Andreu. E-tauler 22.2.2024

RESOLUCIÓ del Consorci de Serveis Socials de Barcelona de 08 de febrer de 2024, per la qual es publica la convocatòria de concurs de mèrits i capacitats per a la provisió del lloc de treball de direcció del CRAE Sant Andreu (Convocatòria 01_2024Dir_ SA). (Publicació: 22.02.2024)

Formulari

DSOP29-23- Tècnic/a, laboral B1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir, per excés o acumulació de tasques de tècnic/a laboral B1 en el Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (OBERT)

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona té la necessitat de cobrir un lloc de treball de subdirecció del Centre d'Acolliment Els Llimoners. Aquesta oferta està adreçada a personal laboral fix del Consorci de Serveis Socials de Barcelona  publicació: 09.01.2024 (OBERT)

DSOP34-23- Fisioterapeuta, laboral B1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir la substitució del lloc de treball de fisioterapeuta.

Informe de tancament

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona necessita cobrir un lloc de treball d’auxiliar administratiu/va (Grup D1) en centre d’acolliment  

Informe de tancament

DSOP31-23 - Tècnic/a, laboral A1 Unitat d'Avaluació i Planificació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir, per substitució, el lloc de treball de tècnic/a laboral A1, Unitat d'Avaluació i Planificació.  (TANCAT)

Informe del procés de selecció

DSOP30-23 - Tècnic/a jurista, laboral A1 Consorci de Serveis Socials de Barcelona. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir, per excés o acumulació de tasques, el lloc de treball de tècnic/a jurista laboral A1. Assessoria Jurídica i documentació. (OBERT)

Informe del procés de selecció

OFERTA DE FEINA. DSOP29-23 - Tècnic/a, laboral B1 Servei d'Atenció a Persones amb Discapacitat i drogodependència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir, per excés o acumulació de tasques, el lloc de treball de tècnic laboral B1. Servei d'Atenció a les persones amb Discapacitat i drogodependència. (OBERT)

Informe  de tancament

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OFERTA DE FEINA_ El Consorci de Serveis Socials de Barcelona necessita cobrir un lloc de treball de tècnic/a Administratiu/va (Grup C1) en centre d’acolliment  (TANCAT)

Informe del procés de selecció 

OFERTA DE FEINA DSOP20-23 - Tècnic/a, laboral C1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir la substitució del lloc de treball deTècnic/a, laboral C1. Servei d'Administració, Serveis Generals i Recursos Humans del Consorci de Serveis Socials de Barcelona  (TANCAT)

 Informe del procés de selecció

 

OFERTA DE FEINA DSOP19-23 - Tècnic/a, laboral A1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir la substitució del lloc de treball deTècnic/a, laboral A1. Servei d'Atenció a la Infància, Adolescència, Joves i Dones del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (TANCAT)

Informe del procés de selecció

 

OFERTA DE FEINA DSOP18-23 - Tècnic/a, laboral B1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitan de cobrir la substitució del lloc de treball deTècnic/a, laboral B1. Servei d'Atenció a persones en situació de dependència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona  (TANCAT)

Informe del procés de selecció

 

OFERTA DE FEINA DSOP17-23 - Tècnic/a, laboral B1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitan de cobrir la substitució del lloc de treball deTècnic/a, laboral B1. Servei d'Administració, Serveis Generals i Recursos Humans del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (TANCAT)

Informe del procés de selecció

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OFERTA DE FEINA - Titulació mínima de Diplomatura o Grau en Educació Social per a la cobertura de suplències en Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), Centre d’Acolliment (CA) o Centre d’acolliment de dones víctimes de violència masclista (CA-VM). Centres propis del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (OBERT)

OFERTA DE FEINA. Personal conductor per a la cobertura de suplències en Centre d'Acolliment (CA). Centre propi del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (OBERT)

OFERTA DE FEINA. Personal de neteja i bugaeria per a la cobertura de suplències en Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE) i Centre d'Acolliment (CA). Centres propis del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (OBERT)

OFERTA DE FEINA. Personal auxiliar d'educació especial per a la cobertura de suplències en Centre d'Atenció Especialitzada (CAE) i Llar Residència, centres d'atenció a persones amb discapacitatCentres propis del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (OBERT)

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________

 

OFERTA DE FEINA. DSOP02-23 - Tècnic/a superior, A1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir la substitució del lloc de treball a temps parcial (50%) al Servei d'Atenció a la Infància, Adolescència, Joves i Dones que han patit violències masclistes (TANCAT)

Informe del procés de selecció

OFERTA DE FEINA. DSOP12-23 - Tècnic/a, laboral A1 Unitat d'Avaluació i Planificació del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (TANCAT)

Informe del procés de selecció

OFERTA DE FEINA. DSOP08-23 - Auxiliar administratiu/va, laboral D1 Servei d'Administració General, Recursos Humans i Gestió Econòmica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (TANCAT)

Informe del procés de selecció

OFERTA DE FEINA. DSOP10-23 - 2 tècnics/ques, laboral B1 Servei d'Administració General, Recursos Humans i Gestió Econòmica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (TANCAT)

Informe del procés de selecció

OFERTA DE FEINA-El Consorci de Serveis Socials de Barcelona necessita cobrir un lloc de treball Tècnic/a A1 en el Servei d’atenció a persones amb Discapacitat. Contracte de relleu (50% jornada) (TANCAT)

Informe del procés de selecció

 

OFERTA DE FEINA. DSOP11-23 - Tècnic/a, laboral B1 Servei d'Atenció a les Persones en situació de Dependència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (TANCAT)

Informe del procés de selecció

 

OFERTA DE FEINA. DSOP09-23 - Tècnic/a, laboral B1 Servei d'Administració General, Recursos Humans i Gestió Econòmica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (TANCAT)

Informe del procés de selecció

 

OFERTA DE FEINA. DSOP03-23 - Fisioterapeuta, laboral B1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir la substitució del lloc de treball a temps parcial (80% de ala jornada) en un centre d'atenció especialitzada del Servei d'Atenció a les persones amb Discapacitat  (TANCAT)

Informe del procés de selecció

 

OFERTA DE FEINA. DSOP01-23 - Tècnic/a , B1. El Consorci de Serveis Socials de Barcelona, entitat adscrita al Departament de Drets Socials, té la necessitat de cobrir la substitució del lloc de treball al Servei d’Atenció a les Persones amb discapacitat  (TANCAT)

Informe del procés de selecció

 

OFERTA DE FEINA TEMPORAL_El Consorci de Serveis Socials de Barcelona té la necessitat de cobrir un lloc de treball de subaltern/a en el Servei d’Administració i Serveis Generals (TANCAT)

 

Oferta Pública

Oferta Pública d'Ocupació 2023

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2023 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9068 - 28.12.2023

ANUNCI sobre aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2023 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. E-tauler-28.12.2023

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, per la qual es dona publicitat als temaris de les proves selectives per a l'accés a determinades categories professionals de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9098 - 9.2.2024

RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2024, per la qual es dona publicitat als temaris de les proves selectives per a l'accés a determinades categories professionals del personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. E.Tauler-09.02.2024

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, per la qual es dona publicitat als temaris de les proves selectives per
a l'accés a les categories professionals de personal laboral d'administratiu/iva i conductor/a del Consorci
de Serveis Socials de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9104 - 19.2.2024

RESOLUCIÓ de 9 de febrer de 2024, per la qual es dona publicitat als temaris de les proves selectives per a l'accés a les categories professionals de personal laboral d'administratiu/iva i conductor/a del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. E.Tauler-19.02.2024

Oferta Pública d'Ocupació 2022

ANUNCI sobre aprovació de l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2022 i correcció d’errades de l’oferta pública d’estabilització de l'ocupació temporal.

MODEL de certificació de serveis prestats en altres administracions públiques

Formulari

CONVOCATÒRIA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP B LABORAL 

ANUNCI relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques de l'oferta pública de l'any 2022 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9043 - 17.11.2023

ANUNCI relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques de l'oferta pública de l'any 2022 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. E-tauler-17.11.2023

RESOLUCIÓ de 07 de novembre de 2023, per la qual es convoca procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició per proveir 4 places en règim de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona pel sistema de concurs oposició (CODI PROCÉS SELECTIU OPO 1/2022). (publicació 17.11.2023)

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LES CATEGORIES PROFESSIONALS GRUPS A1 i B1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codis de les categories professionals: Tècnic/a A1 Servei Dona, Psicòleg/a, Fisioterapeuta i Tècnic/a B1 Discapacitat. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9081 - 17.01.2024

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LES CATEGORIES PROFESSIONALS GRUPS A1 i B1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codis de les categories professionals: Tècnic/a A1 Servei Dona, Psicòleg/a, Fisioterapeuta i Tècnic/a B1 Discapacitat. E-tauler-17.01.2024

GRUP B FISIOTERAPEUTA

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUPS B1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codi de la categoria professional: Fisioterapeuta. E-tauler 22.2.2024

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUPS B1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codi de la categoria professional: Fisioterapeuta (Publicació: 22.02.2024)

GRUP B. TÈCNIC/A B1 DISCAPACITAT

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUPS B1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codi de la categoria professional: Tècnic/a B1 Discapacitat. E-tauler 22.2.2024

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUPS B1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codi de la categoria professional: Tècnic/a B1 Discapacitat. (Publicació: 22.02.2024)

CONVOCATÒRIA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUP A LABORAL 

ANUNCI relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques de l'oferta pública de l'any 2022 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9043 - 17.11.2023

ANUNCI relatiu a l'aprovació de la convocatòria i les bases específiques de l'oferta pública de l'any 2022 del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. E-tauler-17.11.2023

RESOLUCIÓ de 07 de novembre de 2023, per la qual es convoca procés de selecció mitjançant el sistema de concurs oposició per proveir 4 places en règim de personal laboral del Consorci de Serveis Socials de Barcelona pel sistema de concurs oposició (CODI PROCÉS SELECTIU OPO 1/2022). (publicació 17.11.2023)

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LES CATEGORIES PROFESSIONALS GRUPS A1 i B1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codis de les categories professionals: Tècnic/a A1 Servei Dona, Psicòleg/a, Fisioterapeuta i Tècnic/a B1 Discapacitat. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 9081 - 17.01.2024

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LES CATEGORIES PROFESSIONALS GRUPS A1 i B1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codis de les categories professionals: Tècnic/a A1 Servei Dona, Psicòleg/a, Fisioterapeuta i Tècnic/a B1 Discapacitat. E-tauler-17.01.2024

GRUP A. TÈCNIC/A A1 SERVEI DONA

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUPS A1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codi de la categoria professional: Tècnic/a A1 Servei Dona. E-tauler 22.2.2024

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUPS A1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codi de la categoria professional: Tècnic/a A1 Servei Dona (Publicació: 22.02.2024)

GRUP A. PSICÒLEG/A

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUPS A1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codi de la categoria professional: Psicòleg/a. E-tauler 22.2.2024

RESOLUCIÓ DE LA GERENT DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA APROVANT I FENT PÚBLICA LA LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES EN LA CONVOCATÒRIA D’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA DE L’ANY 2022, MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ, EN RELACIÓ AMB LA CATEGORIA PROFESSIONAL GRUPS A1 (CODI PROCÉS SELECTIU: OPO 1/2022)- Codi de la categoria professional: Psicòleg/a (Publicació: 22.02.2024)

Borsa de Treball

BORSA DE TREBALL DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA

ACTUALITZACIÓ BLOC 1 I OBERTURA BLOC 3 CATEGORIES D'EDUCADOR/A SOCIAL I AUX D'EDUCACIÓ ESPECIAL

RESOLUCIÓ per la qual s’actualitza el bloc 1 i es convoca el bloc 3 en les categories d’educador/a social i auxiliar d’educació especial de la borsa de treball del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (publicació 3.10.2023)

Resolució per la qual s’aprova i es fa pública l’actualització de la llista provisional de persones admeses i excloses incloses en el Bloc 1 i bloc 3 (les categories d’educador/a social i auxiliar d’educació especial) de la Borsa de Treball del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (publicació 19.10.2023)

Resolució per la qual s’aprova i es fa pública l’actualització de la llista definitiva de persones admeses i excloses incloses en el Bloc 1 i bloc 3 (les categories d’educador/a social i auxiliar d’educació especial) de la Borsa de Treball del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (publicació 08.11.2023)

ANNEX 1

Auxiliar administratiu/va Bloc 1

Auxiliar d'educació especial Bloc 1

Bugaderia Bloc 1

Conductor/a Bloc 1

Educadors/es Bloc 1

Fisioterapeuta Bloc 1

Neteja Bloc 1

Psicòleg/a Bloc 1

Subaltern/a Bloc 1

Tècnic/a A1 Bloc 1

Tècnic administratiu/va Bloc 1 

Tècnic/a B1 Bloc 1

 Treballador/a familiar Bloc 1

Treballador/a Social Bloc 1

Auxiliar d'educació especial Bloc 3

Educadors/es Bloc 3 

Exclòs/es Bloc 3